Centralt innehåll

1. Teknikhistoria

Titta på de 3 olika filmerna om teknikens historia och svara sedan på quizen med 12 frågor. Du ska ha minst 11 rätt av 12 möjliga (betyg: A) för att bli godkänd. Du får försöka tills du klarar det.

1.1 Tidens historia

Hur höll man reda på tiden innan man hade klocka? Vem uppfann klockan? Och vad är egentligen tid? Hur hanterades tid i järnålderns bondesamhälle, medeltidens städer och 1800-talets industrisamhälle.

1.2 Automatisering

Eric Brynolfson, författare till The second machine age, menar att vi på grund av robotisering, digitalisering och automatisering står inför en kommande massarbetslöshet. Det skulle i så fall vara ett trendbrott. Historiskt har vi hittills alltid kunnat ersätta jobben som tekniken förstör med nya jobb.

Teknikutvecklingen kommer med ett inbyggt problem. För varje nytt teknikskifte skapas allt färre nya jobb. Börsens stora teknikbolag gör enorma vinster men behöver väldigt få arbetare. Det är ett av tecknen på att vi skulle kunna stå inför en kommande teknologisk arbetslöshet.

De första att råka ut för teknikutvecklingens mer negativa sida - jobbförstörelse - var textilarbetare i Nottingham. De så kallade Ludditerna tog till våld för att bekämpa konsekvenserna av den nya tekniken. Idag kallas de som vill begränsa teknikutvecklingen för neo-ludditer. Det är dock lite som tyder på att lagar och regler mot automatisering skulle vara en framkomlig väg för att skydda jobben.

1.3 Morgondagens vardag

Vilken spetsforskning idag inom teknik, medicin, psykologi och artificiell intelligens kommer att vara avgörande för morgondagens vardag?

1.4 Quiz

login     logout    

Svara på quizen

Övningar